• شنبه - ۵ شنبه9 صبح - 9بعد از ظهر
  • تلفن تماس
    041-33363791_92
  • خ امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - ساختمان ونک طبقه دوم

اراضی ملی

  • اراضی ملی

اراضی ملی

لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی

مصوب ۱۱/۱۲/۵۸ شورای انقلاب

الف ـ اراضی منابع طبیعی که در اختیار دولت اسلامی است.

ب ـ اراضی که زیرکشت بوده و توسط نهادهای دولت اسلامی مسترد شده و در دست بنیاد مستضعفین مي‌باشد.

ج: اراضي بزرگ كه در دست زمين‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاك‌هاي رژيم قبلي مجوز قانوني هم دارند.

(‌زمين بزرگ سه برابري زميني است كه عرف محل براي يك نفر لازم مي‌داند)

‌توضيح بند الف – اين گونه اراضي به عنوان ثروت عمومي در اختيار و كنترل دولت اسلامي است و دولت اسلامي بر اساس نياز و توانايي افراد واجد‌شرايط بهره‌وري از اين گونه اراضي و منابع را به آنها واگذار مي‌كند. در واگذاري اين اراضي هميشه مصلحت جامعه بايد مد نظر قرار گيرد.

‌توضيح بند ب – در مورد اراضي مصادره شده، مانند بند الف با توجه به مصلحت جامعه و نياز و توانايي اشخاص اراضي به افراد واجد شرايط واگذار‌مي‌شود و يا براي كارهاي عام‌المنفعه اختصاص مي‌يابد.

‌توضيح بند ج – در مورد زمينهاي مالكين بزرگ مي‌توان اين گونه زمينها را به دو قسمت تقسيم نمود:

۱ – زمينهاي باير:

كه به علل مختلف توسط مالكان، باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسئله خودكفايي مملكت و با توجه به اين كه‌اين زمينها فقط به صرف اين كه مالكيت از آنها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان و داوطلبان واجد شرايط گذارده شود.

‌تبصره – در صورت وجود تأسيساتي در اين گونه زمينها، دولت اسلامي مي‌تواند با رعايت مصالح جامعه درباره آنها تصميم مقتضي بگيرد.

۲ – زمينهاي آباد و مزروعي تحت تصرف مالكين بزرگ.

‌در مورد زمينهاي آباد و مزروعي تحت تصرف اينگونه افراد اگر شخصاً اين افراد به امر كشاورزي اشتغال داشته باشند با توجه به شرايط اقليمي و‌اجتماعي مختلف ايران تا آن حد به آنان زمين داده مي‌شود كه خرده مالكين آن محل دارند.

(‌تعيين و حدود خرده مالكان با توجه به عرف محل به عهده هيأت واگذاركننده مي‌باشد.)

‌در صورتي كه كشت‌كننده فرد ديگري است و واجد شرايط مي‌باشد زمين به او واگذار خواهد شد اينگونه متصرفين با توافق مي‌توانند اراضي محل‌ديگري را در مقابل زمين متصرفي خود دريافت دارند و يا اين كه اجرت‌المثل بگيرند مشروط به اين كه بدهي قبلي نداشته باشند و سپس بقيه زمينها در‌اختيار دولت قرار مي‌گيرد كه با توجه به مصلحت جامعه به واجدين شرايط واگذار شود.

‌تبصره ۱ – در صورتي كه در محل زمينهاي دولتي و مسترد شده قابل كشت هست اول آن زمينها داده مي‌شود.

‌تبصره – در صورت تشخيص دولت اسلامي چنانچه مصلحت جامعه اقتضا كند دولت مي‌تواند كليه زمينهاي آباد و مزروعي اين افراد را گرفته و باز اگر‌مصلحت جامعه مطرح باشد زمينهاي باير قابل احياء به اينگونه افراد واگذار مي‌شود.

‌مقدار زمينهاي واگذاري با توجه به نياز و توانايي و مصلحت جامعه توسط دولت تعيين مي‌شود.

‌تركيب هيأت ۷ نفره

 

‌اين هيأت تشكيل شده از نمايندگان زير:

۱ – دو نفر نماينده از وزارت كشاورزي.

۲ – يك نفر نماينده وزارت كشور يا استانداري محل.

۳ – يك نفر نماينده جهاد سازندگي.

۴ – يك نفر نماينده دادگستري.

۵ – دو نفر نماينده شوراي ده.

‌تبصره ۱ – لازم به تذكر است كه افراد هيأت ۷ نفره لازم نيست حتماً از كادر وزارتخانه‌هاي بالا باشند.

‌تبصره ۲ – مقررات مغاير با اين قانون ملغي مي‌باشد.

 

‌وظايف هيأت ۷ نفره

۱ – حل و فصل قضاياي مورد نزاع

۲ – واگذاري زمين با توجه به نوع اراضي بالا بند (‌الف – ب – ج).

۳ – تشخيص صلاحيت استفاده از وام و امكانات كشاورزي.