• شنبه - ۵ شنبه9 صبح - 9بعد از ظهر
  • تلفن تماس
    041-33363791_92
  • خ امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - ساختمان ونک طبقه دوم

کارگری-کارفرمایی

  • کارگری-کارفرماییحمایت یک ملت مرهون کار و کارگر است .(امام خمینی )

امروزه در جامعه ما کارکردن یک ارزش و کارگر عنصری ارزشمند می باشد بنابراین برای صیانت از ا و تصویب قانون کار از طرف مسولین نظام لازم و ضروری است.

قانون کار به زبان ساده یعنی پوشاندن لباس قانونی به روابط کار نیز به معنی کلید روابط میان کارگر و کارفرما و رعایت حقوق طرفین (مانند مدت قرارداد ،عنوان شغل یا حرفه ، محل انجام کار ،ساعات کار هفتگی ،تعیین دستمزد بر اساس طبقه بندی مشاغل

برخورداری از بیمه تامین اجتماعی ،تعطیلات کارگری ،داشتن حق مرخصی ،شرایط کار اضافی و پرداخت اضافه کار،شرایط کار شیفتی و…….)است.

مدریت رابطه کارگر و کارفرما مستلزم وجود قانونی است که بتواند این رابطه را به صورت مسالمت آمیز اداره کند.

ارکان رابطه کارگر و کارفرما :

الف)کارگر :کارگر در لغت به معنی کارکننده و کسی که در کارخانه یا کارگاه کار می کند و مزد میگیرد به کار می رود ، و در مقابل کارفرما قرار دارد .و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود در نشده و در حقوق منظور از کارگر کسی است که در برابر کارمزد میگیرد و بین او مزد دهنده رابطه علیت می باشد .

فردی که به هر عنوان به دستور کافرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار میکند پس ملاک کارگر دریافت مزد و تبعیت از دیگری است . یعنی کار او در خدمت دیگری  باشد

ب)کارفرما : فردی است که سرمایه و وسایل کار یک اداره یا موسسه تولیدی یا خدماتی را دارد ولی برای تولید کالا یا اد امه خدمات ،باید از نیروی کار دیگران استفاده نماید . از دیدگاه حقوقی ،کارفرما طرف قرارداد کار است و سرمایه و دارایی او تضمینی برای اجرای تعهداتی است که در برابر کارگر به عهده دارد.

ج)کارگاه :محلی است که کارگر به درخواست کارفرما در انجا کار میکند.

کارگاه ها از نظر بخش فعالیت (کشاورزی ،صنعتی و خدماتی ) و از نطر نوع فعالیت (دایمی ،موقت ،فصلی،یک شیفت ،چند شیفت و…..)و نیز اندازه کارگاه بر حسب طبقه بندی تعداد کارگران بسیار متفاوت اند.

سخن آخر :

برای امنیت شغلی که یکی از عناصر مهم جامعه شناسی کار است موسسه حقوقی میان عدالت بر آن شده است تا با ارایه مشاوره های حقوقی و کارشناسی مسايل کارگری و کارفرمایی به عادی سازی روابط و داوری بین آنها کمک کرد . و در راستای رسیدن به اهداف قانون کار آنها را یاری رساند .

گردآوردنده:زینب ونستانی –کارشناس روابط کارگری و کارفرمایی